جوک و لطیفه

به بعضیام باید گفت : الاغ جان اشتباه به عَرضِت رسوندن یک نفر هر روز نه هر روز یک نفر😁

ﺑﻪ ﺧﺮﻩ ﻣﯿﮕﻦ ﺍﺯ ۱ ﺗﺎ ۹ ﺑﺸﻤﺎﺭ

ﻣﯿﮕﻪ :۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﯿﺸﻤﺮﺩﻥ😐

ﺑﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻤﺮﺩﻡ ﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺘﺎ ..😂😂

ﻣﻨﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪﻡ

میفهمی ؟؟؟

قربانی😬

*******

رفته بودیم یه عروسی، شامش سلف سرویس بود. داشتم شام می کشیدم، صاحب مجلس اومد بهم گفت مرتیکه یکم شخصیت داشته باش. حالا من بی شخصیت بودم یا اون که اومد کبابا رو از توی جیبم در آورد؟😂😂😂

*******

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ …

پسره ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ : ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﺋﻤﯽ؟ 🙌 😂😂

*******

باید خواهر/برادر داشته باشی تا بدونی که چرا

وقتی جفتتون یه خوراکی شبیه به هم دارید

تو باید آروم‌تر بخوری تا مال اون یکی زودتر تموم شه

*******

یه توصیه به دانشجوهای ترم اولی:

وقتی استاد وارد کلاس میشه صلوات نفرستین، من ترم اول استاد اومد صلوات فرستادم، سر کلاس نمیومد میگفت یا اینو بفرستین اول دبیرستان یا همتون حذف میکنم

به بابام گفتم بیا چهار کلام حرف حساب بزنیم

گفت بگو می شنوم.گفتم حسابم خالیه؛😐

هیچی نگفت،

گفتم چرا جواب نمیدی؟

گفت حرف حساب جواب نداره😐😂

بچه که بودم عنکبوتا رو میگرفتم میذاشتم رو دستم که نیشم بزنه مرد عنکبوتی شم😍

*******

یه روز یه عنکبوتو اینقدر گذاشتم رودستم که گفت

حاجی بقران من نیش ندارم ولی میتونم برینم رو دستت که أن عنکبوتی شی ولمان کن. 😂

*******

یه سری با بابام رفتیم ازین رستورانا که یه مقداری پول میدی همه چی میخوری

آخراش یارو میگفت پولتونو بتون میدم فقط یکم‌ برنج هم بذارید واسه کارگرا و گارسونها

اونا شام نخوردن گناه دارن 😐😂😂

*******

رفته بودم شمال بین ۷-۸ تا گاو عکس انداختم گذاشتم اینستاگرام

کپشن زدم هیچکس توانایی درک احساس من رو نداره

بابام کامنت گذاشته حالا تو کدومی که درکت کنیم؟

آبرو نزاشته واسم ://😐😂🤣

*******

تو تاکسی بودم هرکی پیاده میشد درو محکم میبست

راننده هم هی فحش میداد: هِی خرِ نفهم…!

تا پیاده شدم داشتم خیلی آروم درو میبستم

دیدم راننده بِربِر داره منو نگاه میکنه!

هول شدم گفتم چیه خرِ فهمیده ندیدی؟!!😂😁✌(اینو خودم امروز تجربه کردم بچه ها با مامانم رفتيم تو جواهر فروشی میدونین که از این در های سنگین و بزرگ داره بعد یه سه چها تایی آقا و خانوم تو مغازه بود یه چند دقیقه یکبار یکیشون از مغازه بیرون میرفت در و که باز میکردن میرفتن بیرون دره محکم میرفت رو هم صدا بلندی ایجاد میکرد این صاحب مغازه هم که اعصباش حسابی بهم ریخته هی که یکی میرفت بیرون یه فوش زیر لبی بهش میداد خلاصه وقتی که خواستم از مغازه بریم بیرون اخرین نفر بودیم نگاه مرده روی ما بود مامانم اول رفت بیرون منم از ترس دسته های در و محکم گرفتم چون خیلی سنگین بود گفتم یکدفعه نیاد روم دره آروم آروم عینه حلزون بستمش بعد از داخل ویترین به مرده نگاه کردم دیدم دستشو گذاشته رو دلش داره قه قه میزنه🤣🤣🤣🤣🤣)

ﻟﻬﺠﻪ ﮐﻼغ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﮐﺮه زﻣﯿﻦ

اردﺑﯿﻞ : ﮔﺎر ﮔﺎر……….

ﺗﻬﺮان : ﻗﺎر ﻗﺎر……….

اﺻﻔﻬﺎن : ﻗﺎرس ﻗﺎرس………

ﺷﯿﺮاز : ﻗﺎرو ﻗﺎرو………..

اﺑﺎدان : ﭼﯿﻪ ﮐﺎ ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻘﺎب ﻧﺪﯾﺪی ؟!……

ﯾﺰد : ﻗﺮ ﻗﺮ………..

اﻣﺎرات : ﻗﺎرع ﻗﺎرع………..

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﻨﻮل ﻗﺎرﯾﻨﻮل………..

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ : ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ ﻗﺎرﯾﯿﺎﻧﻮ………..

اﻟﻤﺎن : ﻗﺎرش ﻗﺎرش…….

ﻓﺮاﻧﺴﻪ : ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر

ﮐﺎﻣﯿﻨﺘﺎﻟﻪ ﻗﺎر……….

ﭼﯿﻦ : ﻗﺎرچ ﻗﯿﺮچ ﻗﻮﻧﭻ………..

روﺳﯿﻪ : ﻗﺎرﯾﻮف ﻗﺎرﯾﻮف………..

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﮑﺎری !!! ﺧﺠﺎﻟﺖ

ﺑﮑﺶ !!! ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺮدم دارن

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯿﺸﻮﻧﻮ

در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﺑﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ

ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻦ

ﺗﻮ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺻﺪای ﮐﻼﻏﺎﯾﯽ ؟

خجالت نکشيدي با اون سنت هي قار قار کردی

حتما یارانه هم میگیری… 😍😂

روزی که میخواستم‌ برم سربازی

بابام منو رسوند ترمینال

بعد دست گذاشت رو شونه م گفت

*******

پول مول که داری؟

گفتم اره بابا نگران نباش

گفت خب بده من دستم خالیه یه بنزین بزنم😐😂

*******

الان داریم میرسیم به اونجایی از سال که یکی تو خونه کولر میزنه، اون یکی میچسبه به بخاری😐😂

*******

دیروز به کتابی دیدم اسمش

«چگونه ۵۰٪ مشکلات زندگی را حل کنیم»

پس ۲ تا ازش خریدم😐😂

هروقت از زندگی نا امید شدی

یاد این بیوفت که یه تار موت میتونه یه رستورانو ببنده

😑😑😑😂😂😂😂😂😂

*******

(خوب خوب دلم براتون تنگیده بود این روزا سرم خیلی شلوغه ☹️گفتم حداقل یه چیز بزارم بخندین دلم شاد بشه اگه بازم خواستین تو کامنتا بهم بگین🤣🤣
راستی بچه رمان گسلایت رو قراره به احتمال ۹۰ درصد پی دی افشو بدم حالا شایدم اون ۱۰ درصد موفق شد هفتگی پارت دادم 🤣خلاصه خودتون و خسته نکنید فعلا تصمیم نگرفتم دووووووستون داااارم )
Lets Go

4.7/5 - (83 امتیاز)

تارا فرهادی

از قلب گذشته من روحم درد میکنه!(:🖤
اشتراک در
اطلاع از
guest
17 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
:)SiSii ‌
2 ماه قبل

دیوونه ای تو بخدا😂😂🤦‍♀️
فقط اونجایی درمورد کولر گفت …..این دقیقا منو مامانمم…مامانم کولر میزنه،من از سرما میلرزم😑😂🤦‍♀️

الهه
الهه
2 ماه قبل

نویسنده خوبه طنز گفته بشه ولی باید توجه کرد که طنز باشه نه هجو امیدوارم موفق باشید

Newshaaa ♡
2 ماه قبل

باحال بود😂😂😂😂😂👌🏻👌🏻

saeid ..
2 ماه قبل

همشون خنده دار و با حال بود 🤣

Fatemeh
Fatemeh
2 ماه قبل

وای خیلی خوب بود بازم از این کارا بکن 🤣🤣🤣

Tina&Nika
2 ماه قبل

وای ترکیدم فقط عنکبوت ومعلم جغرافیا به خدا منم سر معلم جغرافیام همین بلا رو میرنم انقد میگه اول روز هفته دو زنگم باهاش داریم

لیلا مرادی
2 ماه قبل

منی که هیچکدوم رو انجام ندادم🙃😎

saeid ..
پاسخ به  لیلا مرادی
2 ماه قبل

منمممم
نه عدد رو شمردم نه صدای کلاغ ها رو 🤣

آخرین ویرایش 2 ماه قبل توسط saeid ..
Ghazale hamdi
2 ماه قبل

چهارمی رو با جان و دل تجربه کردممممم😭🤣
ولی خیلی باحال بود🤣🤣

دکمه بازگشت به بالا
17
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x