دکمه‌های تماس

[it_cta cta_shape=”rounded” cta_align=”right” cta_btn=”right” use_icon=”left” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_size=”” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_add_icon=”left” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” icon_type=”ionicons” icon_ionicons=”ion ion-ios-lightbulb-outline” icon_font_size=”30″ icon_color=”#ffffff” icon_bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ef2674″ btn_hov_bg_color=”#8300b9″ padd_right=”0″ padd_left=”0″ icon_param=”stline-key-lock”]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”right” use_icon=”left” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” icon_type=”ionicons” icon_ionicons=”ion ion-ios-lightbulb-outline” icon_font_size=”30″ icon_color=”#ffffff” icon_bg_color=”#ef2674″ link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ef2674″ btn_hov_bg_color=”#8300b9″ bg_color=”#f7f7f7″ border_color=”#f9f9f9″ bord_top=”1″ bord_right=”1″ bord_bottom=”1″ bord_left=”1″ icon_param=”stline-analytics-pie-2″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

 

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”left” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#333333″ btn_hov_bg_color=”#444444″ sub_color=”#ffffff” bg_color=”#ef2674″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

 

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”left” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ef2674″ btn_hov_bg_color=”#8300b9″ sub_color=”#e0e0e0″ padd_right=”0″ padd_left=”0″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

 

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”left” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_bord_style=”solid” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” sub_color=”#ffffff” btn_border_color=”#ffffff” btn_hov_color=”#000000″ btn_hov_border_color=”#ffffff” btn_bord_top=”1″ btn_bord_right=”1″ btn_bord_bottom=”1″ btn_bord_left=”1″ btn_hov_bg_color=”#ffffff” padd_right=”0″ padd_left=”0″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

 

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”right” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ef2674″ btn_hov_bg_color=”#8300b9″ padd_right=”0″ padd_left=”0″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”right” cta_btn=”right” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_bord_style=”solid” btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” sub_color=”#ffffff” bg_color=”#333333″ btn_bg_color=”#ef2674″ btn_bord_top=”2″ btn_bord_right=”2″ btn_bord_bottom=”2″ btn_bord_left=”2″ btn_border_color=”#ef2674″ btn_hov_color=”#ffffff” btn_hov_bg_color=”#333333″ btn_hov_border_color=”#ef2674″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

 

[/it_cta]
[it_cta cta_align=”center” cta_btn=”bottom” cta_bord_style=”solid” weight=”” sub_text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.” sub_weight=”” btn_text=”شروع کنید” btn_full_width=”1″ btn_add_icon=”right” icon_btn_fontawesome=”fa fa-plane” btn_align=”center” link=”url:%23|||” btn_color=”#ffffff” btn_bg_color=”#ef2674″ btn_hov_bg_color=”#8300b9″ border_color=”#efefef” bord_top=”3″ bord_right=”3″ bord_bottom=”3″ bord_left=”3″]با شماره ۸۸۷۶۴۵۷۳-۰۲۱ تماس بگیرید و یا به info@sbthemes.ir ایمیل بزنید.

[/it_cta]
دکمه بازگشت به بالا