اتفاق های باورنکردنی و عجیب در حین پخش زنده صداوسیما