مستند تلویزیون درباره مرتضی آوینی جنجالی شد ؛ مرتضی بُّت غزاله بوده !