پشت صحنه سریال جیران ؛ ماساژ و صبحانه درباری امیر جعفری بازیگر