تصاویر لایه‌ای

[it_heading heading_style=”style2″ heading_align=”centered” font_weight=”” weight=”” sub_size=”” sub_weight=”” padd_bottom=”40″]نمایش تصاویر به صورت لایه‌ای[/it_heading]

توسط این المان می‌توانید تصاویر را به صورت لایه‌ای روی یکدیگر قرار دهید.

[it_images_layers align=”center” images_layers=”%5B%7B%22layer_image%22%3A%229020%22%2C%22h_of%22%3A%220%22%2C%22v_of%22%3A%220%22%2C%22inv%22%3A%22300%22%2C%22layer_anim%22%3A%22fadeInUp%22%7D%2C%7B%22layer_image%22%3A%229021%22%2C%22h_of%22%3A%220%22%2C%22v_of%22%3A%22-15%22%2C%22inv%22%3A%22700%22%2C%22layer_anim%22%3A%22fadeInDown%22%7D%2C%7B%22layer_image%22%3A%229022%22%2C%22h_of%22%3A%220%22%2C%22v_of%22%3A%22-30%22%2C%22inv%22%3A%221000%22%2C%22layer_anim%22%3A%22fadeInDown%22%7D%5D”]
دکمه بازگشت به بالا