درباره من

[it_heading heading_style=”simple” heading_align=”right” tag=”h4″ font_weight=”500″ margin_bottom=”-10″ size=”40″ line_height=”55″]من مهدی رستمی هستم
[/it_heading][it_anim_text in_anims=”clip is-full-width” text_align=”right” txt_before=”” text_txts=”%5B%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%D9%88%D8%A8%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%2C%7B%22text_txt%22%3A%22%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%22%2C%22text_color%22%3A%22%23ef2674%22%7D%5D” txt_after=”” weight=”700″ txt_size=”55″ size=”60″ text_lin_height=”100″]
[it_icon hover_anim=”anim7″ hover_shad=”1″ it_animation=”fadeInUp” icon_fontawesome=”fa fa-facebook” color=”#ffffff” bg_color=”#3b5998″ hover_color=”#ffffff” link=”url:%23|||” hover_bg_color=”#353384″ margin_right=”5″ margin_left=”5″ font_size=”25″ margin_bottom=”5″ icon_param=”stline-social-media-facebook”][it_icon hover_anim=”anim7″ hover_shad=”1″ it_animation=”fadeInUp” icon_fontawesome=”fa fa-twitter” color=”#ffffff” bg_color=”#00acee” hover_color=”#ffffff” link=”url:%23|||” hover_bg_color=”#008bd6″ margin_right=”5″ margin_left=”5″ font_size=”25″ margin_bottom=”5″ icon_param=”stline-social-media-twitter”][it_icon hover_anim=”anim7″ hover_shad=”1″ it_animation=”fadeInUp” icon_fontawesome=”fa fa-linkedin” color=”#ffffff” bg_color=”#0e76a8″ hover_color=”#ffffff” link=”url:%23|||” hover_bg_color=”#095296″ margin_right=”5″ margin_left=”5″ font_size=”25″ margin_bottom=”5″ icon_param=”stline-professional-network-linkedin”][it_icon hover_anim=”anim7″ hover_shad=”1″ it_animation=”fadeInUp” icon_fontawesome=”fa fa-google-plus” color=”#ffffff” bg_color=”#dd4b39″ hover_color=”#ffffff” link=”url:%23|||” hover_bg_color=”#bc3831″ margin_right=”5″ margin_left=”5″ font_size=”25″ margin_bottom=”5″ icon_param=”stline-social-video-youtube-clip”]
[it_heading heading_align=”right” font_weight=”” head_vars=”3″ weight=”900″ hd_lett_spacing=”1″ letter_spacing=”0″]تجربه‌های کاری[/it_heading][it_list size=”lg” list_style=”custom-list” custom_list_style=”style3″][it_list_item use_icon=”1″ icon_shape=”circle” it_animation=”fadeInUp” icon_type=”entypo” list_title=”WEB/UI DESIGNER” icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-user-add” list_link=”|||” list_number=”1.” icon_color=”#ef2674″ icon_param=”outlinefont-Asset-1252″ icon_size=”18″ icon_width=”42″ icon_height=”42″ icon_bgcolor=”#edf6fc”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/it_list_item][it_list_item use_icon=”1″ icon_shape=”circle” it_animation=”fadeInUp” icon_type=”entypo” list_title=”UX LEAD” delay=”200″ icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-user-add” list_link=”|||” list_number=”2.” icon_color=”#ef2674″ icon_param=”outlinefont-Asset-1252″ icon_size=”18″ icon_width=”42″ icon_height=”42″ icon_bgcolor=”#edf6fc”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/it_list_item][it_list_item use_icon=”1″ icon_shape=”circle” it_animation=”fadeInUp” icon_type=”entypo” list_title=”SOFTWARE TEAM LEADER” delay=”400″ icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-user-add” list_link=”|||” list_number=”3.” icon_color=”#ef2674″ icon_param=”outlinefont-Asset-1252″ icon_size=”18″ icon_width=”42″ icon_height=”42″ icon_bgcolor=”#edf6fc”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/it_list_item][it_list_item use_icon=”1″ icon_shape=”circle” it_animation=”fadeInUp” icon_type=”entypo” list_title=”UX LEAD” delay=”600″ icon_entypo=”entypo-icon entypo-icon-user-add” list_link=”|||” list_number=”4.” icon_color=”#ef2674″ icon_param=”outlinefont-Asset-1252″ icon_size=”18″ icon_width=”42″ icon_height=”42″ icon_bgcolor=”#edf6fc”]چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.[/it_list_item][/it_list]
[it_heading heading_align=”right” font_weight=”” head_vars=”3″ weight=”900″ hd_lett_spacing=”1″ letter_spacing=”0″]مهارت‌های من[/it_heading]
بازاریابی 70%
طراحی وب 80%
توسعه وب 90%
توسعه وردپرس 100%
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”850″ item_font_weight=”400″ icon_align=”right” icon_size=”box-lg-icon” icon_type=”ionicons” item_title=”فنجان قهوه” numbers_size=”40″ numbers_color=”#111111″ icon_color=”#ef2674″ icon_font_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-coffee” icon_param=”fa fa-coffee”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”12796″ item_font_weight=”400″ icon_align=”right” icon_size=”box-lg-icon” icon_type=”ionicons” item_title=”مشتریان راضی” numbers_size=”40″ numbers_color=”#111111″ icon_color=”#ef2674″ icon_font_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-ios-people-outline” icon_param=”stline-multiple-users-wifi”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”85698″ item_font_weight=”400″ icon_align=”right” icon_size=”box-lg-icon” icon_type=”ionicons” item_title=”پروژه‌های فعال” numbers_size=”40″ numbers_color=”#111111″ icon_color=”#ef2674″ icon_font_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-earth” icon_param=”stline-layers”][/it_counter]
[it_counter counter_align=”text-right” title_font_weight=”” item_value=”2960″ item_font_weight=”400″ icon_align=”right” icon_size=”box-lg-icon” icon_type=”ionicons” item_title=”ساعت کاری” numbers_size=”40″ numbers_color=”#111111″ icon_color=”#ef2674″ icon_font_size=”60″ icon_ionicons=”ion ion-android-alarm-clock” icon_param=”stline-time-clock-circle-1″][/it_counter]
[it_heading heading_align=”centered” font_weight=”” head_vars=”3″ weight=”” letter_spacing=”0″]نمونه‌کارهای ما[/it_heading][raysgrid alias=”sbthemes-filter”]
[it_heading heading_align=”centered” font_weight=”” size=”40″ weight=””]فید فلیکر[/it_heading]

در مونزا امکان نمایش فید بسیاری از شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.

[it_heading heading_align=”centered” font_weight=”” size=”40″ weight=”” letter_spacing=”0″]دفتر من[/it_heading]
دکمه بازگشت به بالا