𝐍𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐧𝐨𝐨

«یـٰا مَن لـٰا یُرجَۍ اِلـٰا هُـو . . :»
ای آن که جز او امیدی نیست . .
💚🌱!
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است
دکمه بازگشت به بالا